2017-12-25 คุณรัฐณันณ์ ชัยชนะ เเละเพื่อนพ้อง

นามผู้บริจาค: 
คุณรัฐณันณ์ ชัยชนะ เเละเพื่อนพ้อง
วันที่: 
25/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
รอยืนยัน