2017-12-26 บ.ไลท์อัพ (ประเทศไทย) จก.

นามผู้บริจาค: 
บ.ไลท์อัพ (ประเทศไทย) จก.
วันที่: 
26/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารเย็น
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว