2017-12-07 อาหารพระราชทาน

นามผู้บริจาค: 
อาหารพระราชทาน
วันที่: 
07/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว