10 พ.ย.60

คุณไมตรี สงวนไชยกฤษณ์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดแตงร้าน ยำหมูยอ รวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท