10 พ.ย.60

ขอขอบคุณบริษัท โรจนะ ออโต้คาร์ 2 จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู แพนงไก่ผัดถั่วงอก น้ำลำใย มูลค่า 10,500 บาท