8 พ.ย.60

ขอขอบคุณ LAXMIKNT NARAYAN จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง น้ำสมุนไพร มูลค่า 11,000 บาท