2017-12-26 พ.ท.ศักดิ์ชัย สุขขีคูณ

นามผู้บริจาค: 
พ.ท.ศักดิ์ชัย สุขขีคูณ
วันที่: 
26/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว