2 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณรัฐวิชญ์ จิระวารีวัฒน์ และครอบครัว นำก๋วยเตี๋ยวหมู เค้ก จัดเลี้ยงอาหารเย็น