2 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณมรกตสุคัณโฑ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืด ลาบไก่ มูลค่า 11,000 บาท