27 ต.ค.60

ขอขอบคุณ คุณชนิดา สังขกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ข้าวมันไก่ แกงจืด สาคูน้ำแดง มูลค่า 11,000 บาท