2017-12-17 คุณจีรไชย วงศ์ลี้เจริญ

นามผู้บริจาค: 
คุณจีรไชย วงศ์ลี้เจริญ
วันที่: 
17/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารเย็น
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว