1 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณสมบัติ เดชาวิจิตร จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดสับปะรดหมู ผัดไก่มะเขือยาว ไอศกรีม มูลค่า 11,000 บาท