2017-12-24 คุณดามิน เอิบอาง

นามผู้บริจาค: 
คุณดามิน เอิบอาง
วันที่: 
24/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว