2017-12-23 ทีมพี่หมอ

นามผู้บริจาค: 
ทีมพี่หมอ
วันที่: 
23/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว