8 ส.ค.60

ขอขอบคุณ  คุณสมพิน นามเจ็ดสี และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเลียง ไข่เจียว มูลค่า 8,500 บาท