• พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน มอบเงินแก่มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

  • พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน มอบเงินแก่มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

  • พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน มอบเงินแก่มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

11 ก.ค.60

บริษัท ไซเบอร์ เมท เอ็มพาวเวอร์ จำกัด

6 ก.ค.60

บริษัท โซตัส อินเตอร์แนลชั่นเนล จำกัด 

6 ก.ค.60

บริษัท โซตัส อินเตอร์แนลชั่นเนล จำกัด 

5 ก.ค.60

โครงการสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

27 มิ.ย.60

บริษัท พีเค เค คอลเลคชั่น แอนดิลิเกิล

 

หน้า