5 มิ.ย.60

ขอขอบคุณคุณลิลาวัลย์ เดชป้องและเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาาหรเย็น เมนู นำ้พริกกะปิ ปลาทูทอด บัวลอย มูลค่า 18,000 บาท