12 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณแม่ปทุม ประยูรวงศ์ ลูกหลานและเพื่อนๆ นำข้าวผัดอเมริกัน กระเพาะปลา ขนมซิฟฟ่อน น้ำสมุนไพร และไอศกรีม มูลค่า 68,300 บาท