19 เม.ย.65

ขอขอบคุณ คุณสุภาพ พูลโสภา และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงไตปลา ไข่ลูกเขย มันแกงบวด และขนมเบื่อง มูลค่า 15,000 บาท