17 ก.ย.64

ขอขอบคุณ คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท