4 ก.ย.64

ขอขอบคุณ คุณพันธ์รา วสุวิวัฒน์กุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ ผัดถั่วงอก ไอศกรีม มูลค่า 11,000 บาท