25 มิ.ย.64

ขอขอบคุณ คุณนิภา โชติธนรัตน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู สุกี้รวมมิตร น้ำลำไย มูลค่า 11,000 บาท