23 ก.พ.64

ขอขอบคุณ คุณอนุกูล ตันติมาสน์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดแตงร้าน น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ผัก ทับทิมกรอบ มูลค่า 18,000 บาท