26 ต.ค.59

คุณศุภวิชญ์ เฟอเธียร่า จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูกกงจืดผักกาดขาว เต้าเจี้ยวหล่น กล้วยบวชดีมูลค่า 8'500  บาท