21 ต.ค.59

ขอขอบคุณเจ้าภาพอาหารเย็น คุณพิเชษฐ อ่อนผึ้ง และคณะ จัดเลี้ยงแกงเขียวหวานปลาดุก ผัดผักกวางตุ้ง รวมมิตรน้ำเชื่อม มูลค่า 8,500 บาท