12 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น และคณะแพทย์ร่วมบริจาคทุกท่าน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน