9 กรกฎาคม 2563

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ประทานเลี้ยงอาหารเด็กพิการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

Pages