บริษัทปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่ม

1 กันยายน 2559 บริษัทปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

Pages