1ส.ค.60

ขอขอบคุณ คุณคุณวรรณนัฏฐา ขนิษฐบุตร จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดฟักมะนาวดอง ผัดกระเพราหมู กล้วยบวดชี มูลค่า 8,500 บาท