1 ส.ค.60

ขอขอบคุณคุณเฉลิมขวัญ ไทยทัน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ ผัดวุ้นเส้น น้ำลำใย มูลค่า 8,500 บาท