24 ก.ค.60

ขอขอบคุณ คุณรสฤน กาจกำจรเดช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยจั๊บ ไอศกรีม มูลค่า 10,000บาท