21 ก.ค.60

ขอขอบคุณ กำลังพลกองบริการ กรมยุทธโยธาทหารบก จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน เมนู แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ไก่กระเทียม ไอศกรีม มูลค่า 10,000 บาท