20 ก.ค.60

ขอขอบคุณ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวผัด ไส้กรอก โดนัท แกงจืด นมเย็น (นำมาเอง)