19 ก.ค.60

ขอขอบคุณ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ก๋วยเตี๋ยว นักเก็ต ขนมจีบ ซาลาเปา ไอศกรีม มูลค่า 16,000 บาท