17 ก.ค.60

ขอขอบคุณคุณมยุรา ชัยสุขสันต์ แบะครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู นำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น น้ำเก๊กฮวย