14 ก.ค.60

ขอขอบคุณ คุณเยาวรรณา ยาหมื่นไว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแพนงไก่ ผัดผักรวม บัวลอย มูลค่า 8,500 บาท