6 ก.ค.60

ขอขอบคุณ บริษัท โซตัส อินเตอร์ แนลชั่น เนล จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ลาบ ไก่ทอด ข้าวเหนียว แกงจืด ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท พร้อมบริจาค