5 ก.ค.60

ขอขอบคุณ โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริการเยือนแผ่นดินแม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ไอศกรีม