30 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณมานพ กลมกาญจนา และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดพริกขิงไก่ แกงจืดเต้าหู้ไข่ ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท