22 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ บริษัทการีนา (ประเทศไทย) จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ ลอดช่อง มูลค่า 12,000 บาท