19 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ บริษัทดูคาทิสติ จำกัด นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ไอศกรีม โดนัท นำมาเอง