14 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณธนกร เกิดโภคทรัพย์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเผ็ดไก่ ไส้กรอกผัดซอส ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท