13 มิ.ย.60

ขอขอบคุณโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซด์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานลูกชิ้น ผัดดอกกุยช่าย สาคูถั่วดำ