12 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณแพรพรรณ ธรรมวัฒนะ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นำข้าวหมูแดง มักกะโรนี ไอศกรีม บราวนี่ ถั่วทอด นำอัดลม (นำมา)