8 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณอารดา ปุรานิธี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงไก่ ผัดถั่วงอก ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท