6 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณอนันต์ สะมัน และเพื่อน ๆจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ผัดกระเพราไก่ ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท