1 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณไชยรัตน เทียนแนวนุ่มและครอบครัว จัดเลี้ยงอาาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส ไอศกรีม มูลค่า 10,000 บาท