29 พ.ค.60

ขอขอบคุณ คุณกิตติยุทธ หมั่นคติธรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเขียวหวานไก่ ไส้กรอกผัดซอส  ไอศกรีม มูลค่า 10,500 บาท