26 พ.ค.60

ขอขอบคุณ คุณอารยา ธาตุบุรมย์ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดข้าวผัดหมู ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท