19 พ.ค.60

ขอขอบคุณเจ้าภาพอาหารเย็น  บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด จัดเลี้ยงลาบ หมูปิ้ง ข้าวเหนียว แกงจืด ไอศกรีม มูลค่า  15,000 บาท